حسین حق وردی از هیات دولت خواست برای کنترل و مدیریت سریع گرانی های کمرشکن و طاقت فرسا اقدامات عاجل انجام دهد.

نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد گفت: مردم تحمل گرانی‌های موجود را ندارند، انتظار می رود که دولت مردمی تا دیر نشده بازار را سر و سامان دهند. امروز مهم‌ترین مصداق مردمی بودن مبارزه با گرانی است.

وی با بیان اینکه موافقت با سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موجب تعجب و تاسف بود، گفت: چرا پس از انتشار گزارش مغرضانه اخیر آژانس با سفر گروسی موافقت می شود. وی اعتبار آژانس را در حد یک رسانه صهیونیستی پایین آورده است و نباید در دولت جدید همان امتیازدهی‌های یک طرفه قبلی ادامه پیدا کند.

نماینده مردم شهریار تاکید کرد: نباید تسلیم زیاده خواهی‌های آژانس شد.

مهم‌ترین مصداق مردمی بودن، مبارزه با گرانی است

وی همچنین از رییس جمهور خواست برای معرفی وزیر آموزش و پرورش از میان افراد توانمند و آشنا به ساختارها و چالش‌های این وزارتخانه اقدامات لازم را انجام دهد.