حجت الاسلام سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما هم مانند مردم از دولت مردمی آیت الله رئیسی و کابینه، عوامل و کارشناسان وی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در کشور انتظار فسادستیزی را داریم.

وی افزود: انتظار ویژه ما برای فسادستیزی آیت‌الله رئیسی این است که ایشان شعار مبارزه با فساد را داده است، چه در زمانی که در قوه قضاییه بوده و چه در زمانی که در زمان ورود به دولت بود.

موسوی ادامه داد: به هر حال فسادستیزی یک امر مهمی است که در کنار آن شفاف‌سازی لازم و واجب است؛ اگر شفاف سازی اتفاق  بیفتد و شفافیت بروز و ظهور پیدا کند مفاسد و فساد به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه اینکه در شفاف‌سازی و شفافیت فساد نیست شکی نیست، گفت:‌ فساد در جایی بروز می‌یابد که کارها ملتهب و تقریباً فله ای است.

مردم از دولت آیت‌الله رئیسی انتظار فساد ستیزی دارند

موسوی در ادامه بیان کرد:‌ امیدواریم دولت آیت الله رئیسی فساد ستیز باشد تا جامعه سالم، اداره سالم مجموعه، سالم و زندگی و در نهایت کشوری سالم داشته باشیم که ایده‌آل هم همین است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد: اگر ما به دشمنان خود مواضع قدرتمند نشان می‌دهیم می‌دهیم بخاطر فسادستیزی و اصلاح امور و صلابت و سلامت نفس است و اگر این نباشد خدایی ناخواسته ما هم گرفتار این مسئله می‌شویم؛ در هر حال این موضوع قابل تدبیر است و در این زمان باید بدانیم که با چه کسی طرف حساب هستیم.