غلامرضا مرحباء با اشاره به ورود دومین محموله نفتکش سوخت ایران به سوریه ، گفت: صادرات سوخت در شرایط تحریمی نشان دهنده این است که هر کجا اراده کنیم اراده دشمن می شکند، هر کجا اراده قوی داشته باشیم و درست برنامه ریزی کنیم، موفقیت با ملت ایران است.

سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در طول 43 سال بعد از انقلاب این را بارها ثابت کردیم، اما متاسفانه هر کجا روحیه و انگیزه ما دچار تزلزل شد دشمنان ما سوء استفاده کردند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اعزام نفتکش ها به لبنان نشان دهنده این است هرجا انگیزه اراده و روحیه انقلابی را داشته باشیم موفق می شویم، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

اعزام نفتکش سوخت به سوریه و لبنان سقوط تحریم را به دنبال دارد

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با اعزام سوخت ایران به سایر کشورها زنجیره سقوط تحریم های دشمن تشدید خواهد کرد و دومینو وار تحریم ها را بهم می ریزد. انتظار می رود در آینده این روند تکرار شود.