ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اینکه رئیس جمهور دستور پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر کشورها را داده است، گفت: قرار بود برجام اموال ایران را به کشور بیاورد اما دولت قبل به دلیل ضعف در روابط خارجی و عدم اطلاع از گفتمان جهانی نتوانست چک برجام را نقد کند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس بیان کرد: با اقتداری که جمهوری اسلامی در مدت کم پیدا کرده است، دنبال این هستیم در صورتی که حق و حقوق ایران رعایت شود برجام احیا شود یکی از این حقوق ما این است که اموال بلوکه شده آزاد و در اختیار کشور قرار گیرد. از این رو اگر آزادسازی اموال ایران شکل نگیرد قطعا از برجام خارج می شویم.

ابوترابی

 ایران بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در کشورهای دیگر دارد. سال‌هاست ایران در تلاش است بخشی از این منابع ارزی را به کشور برگرداند و اکنون ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داده ارزهای خارج از کشور را به داخل برگرداند.