عکس ثبت شده در حاشیه سفر رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد .

 

سلفی بانوی عشایر با رئیسی