مهدی فضائلی  در توییتر نوشت: ‌اگر درست بهره برداری کنیم، کاری که این ‎عکس میتونه با هیمنه آمریکا بکنه معادل اصابت چند موشک به ناو یا پایگاه‌های دریایی آمریکاست.

این عکس هیمنه آمریکا را در هم شکست