محمد مخبر معاون اول رییس جمهور با انتشار تصویری در توئیتر خود نوشت: "خیابان کارگر شمالی تهران بازدید میدانی از وضعیت قیمت ها. "

معاون اول رئیس جمهور در حال قیمت کردن اجناس در مغازه+عکس