علی بهادری جهرمی به سمت سخنگویی دولت سیزدهم منصوب شد.

وی دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که پیش از این ریاست مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را برعهده داشته است.

سخنگوی دولت انتخاب شد+ جزئیات