آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، امروز دوشنبه (24 آبان) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ابلاغ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» توسط رئیسی