صبح امروز مردم و کشاورزان اصفهان با حضور در کنار پل خواجو دغدغه‌های خود در خصوص احیای دائمی زاینده‌رود ‌ را بیان کردند و از مسؤولان خواستند تا نسبت به مشکلات زاینده‌رود رسیدگی کنند.

تصویری از جمعیت زیاد معترضان اصفهانی به خشکی زاینده رود