تارنمای صهیونیستی «تایمز اسرائیل» دراین باره نوشت: گزارش ها حاکی است که آهارون هالیوا رئیس اطلاعات نظامی  اسرائیل می گوید احیای توافق هسته ای ایران بهتر از شکست مذاکرات است.

مقامات صهیونیستی لحظه ای از تقلا و دست و پا زدن برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات وین دست برنداشته اند و نفتالی بنت نخست وزیر این رژیم  مرتب خواستار توقف فوری روند مذاکرات شده و حتی برای تحت تاثیر قرار دادن فضای مذاکرات، به مطرح کردن ادعای توخالی گزینه های نظامی در قبال ایران روی آورده است.

اما  آهارون هالیوا رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل که باتوجه به تجربه های خود در حوزه های نظامی امنیتی به خوبی از تبعات جبران ناپذیر هرگونه خطای نظامی علیه ایران و یا در منطقه آگاه است، اعتقاد دارد  که بهتر است برجام احیا شود.

تایمز اسرائیل دراین باره گزارش داد: ژنرال  آهارون هالیوا ادعا کرده است که یک توافق می تواند اطمینان را در مورد محدودیت‌های فعالیت هسته‌ای تهران افزایش می‌دهد .

سردرگمی تل آویو در قبال مذاکرات وین

تارنمای صهیونیستی تایمز او اسرائیل نوشت: رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل  به کابینه عالی امنیتی صهیونیستی گفته است که اگر توافقی برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران در ازای لغو تحریم ها حاصل شود، برای اسرائیل بهتر است.

این تارنمای صهیونیستی درادامه نوشت: به نظر می رسد اظهارات این مقام نظامی و امنیتی، در تضاد با  مواضع کابینه تل آویو  است چرا که اغلب اعضای کابینه، شکست مذاکرات را بر هرچیز دیگری ترجیح می دهد .