به گزارش افکارنیوز به نقل از جوان آنلاین، رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور این روزها با دوربین ها غریبه است.چند صباحی است که در جلسات هیات دولت خبری از اسفندیار رحیم مشایی نیست و عکس ها از جلسات هیات دولت تنها صندلی خالی مشایی را به تصویر می کشد.

این در حالی است که شنیده های خبرنگار جوان آنلاین حاکی از این است که اسفندیار رحیم مشایی بعد از خروج عکاسان از جلسه هیات دولت در جلسات حاضر می شود تا حضور خود را در رسانه ها علنی نکند.

به عکاسان نیز گفته شده از پوشش عکس هایی که تلویحا با حضور مشایی گرفته می شود خودداری کنند.

به این ترتیب، رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور همچنان سعی دارد از چشم رسانه ها پنهان بماند و به نظر می رسد این غیبت رسانه ای اهداف خاصی را در پی خود دارد.