قاسم ساعدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «افکارنیوز» با اشاره به اهمیت بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت:همه نمایندگان مجلس معتقد به صیانت و ایجاد یک نظارت جامع  در فضای مجازی هستند.

وی با بیان اینکه نظر نمایندگان درباره بررسی این طرح به دو بخش تقسیم شده بود، بیان داشت:برخی ها معتقدند که باید این طرح در کمیسیون مشترک با همین عنوان مورد بررسی قرار گرفته تا موضوعات در این کمیسیون بررسی و اشکالات این طرح رفع شود.

این نماینده مجلس اظهارداشت: با این حال  تعدادی از نمایندگان هم معتقدند که باید این طرح در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا با یک مشارکت فکری جامع و دید گسترده و وسیع تر این طرح تصویب شود تا این طرح از حیث نظر کارشناسی پخته تر شود.

ساعدی تاکید کرد: حتما در صورت بررسی این طرح در صحن، پاسخی به شایعاتی مبنی بر اینکه مجلس این طرح را در پشت درب های بسته بررسی می کند، داده خواهد شد.

نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس با اشاره به مزایای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تاکید کرد: حتما در صورت بررسی این طرح در صحن مجلس موضوعات علنی خواهد شد. همچنین در صورت بررسی این طرح در صحن علنی نظرات موافقین و مخالفین به صورت وسیع تری مطرح خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: به اعتقاد بنده بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در صحن می‌تواند این طرح را پخته تر کرده و ایرادات آن را برطرف کند.

بررسی طرح صیانت در صحن مجلس از ناپختگی آن می‌کاهد

نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس تاکید کرد: همچنین ما اصلی را در قانون اساسی داریم که به این نکته تاکید کرده که تعدادی از نمایندگان نمی‌توانند به نیابت همه مجلس تصمیم بگیرند و مغایرت قانونی در این بخش وجود دارد.

این نماینده مجلس اظهارداشت: بررسی طرح صیانت در مجلس باعث می شود تا نمایندگان تحقیقات و پژوهش های زیادی را در این بخش داشته باشند و راهکارهای معقولی را ارائه دهند.