به حاشیه بردن شفافیت آرای نمایندگان بازی با افکار عمومی است

روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در انتقاد از  بی‌توجهی به طرح شفافیت آرای نمایندگان و ارائه طرحی مشابه برای شفاف کردن  تمامی دستگاه‌های اجرایی در قوای 3گانه ،  گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان اولین طرحی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به راحتی تا امروز می‌توانست بارها به تصویب مجلس برسد.

وی افزود: این طرح بعد از کار کارشناسی فراوان در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آیین‌نامه داخلی و دریافت پیشنهادات نمایندگان و در شرایطی که یک بار کلیات آن رد شد و بار دیگر با استفاده از ظرفیت ماده 130 آیین نامه مجدداً در دستور کار گرفت، هم‌اکنون مدتی است در دستور کار جلسات هفتگی مجلس قرار دارد اما با این حال به نظر می‌رسد که هیئت رئیسه مجلس اراده‌ای برای قرار دادن آن در دستور کار روزانه مجلس ندارد. 

نماینده تهران در مجلس یازدهم گفت:‌ با توجه به اینکه بیش از 4 ماه است طرح شفافیت آرا در دستور کار جلسات هفتگی صحن مجلس قرار دارد، اخیراً جمعی از نمایندگان از جمله بنده درخواست ماده 100 برای اولویت‌دار شدن طرح را  تقدیم هیئت رئیسه کردیم ولی با این وجود ترتیب اثری به این درخواست داده نمی‌شود و در نقطه مقابل شاهد هستیم که به یکباره طرحی شتابزده و مبهم که بدون شک دارای ایرادات شکلی و قانون اساسی است در دستور کار جلسات صحن قرار می‌گیرد. 

ایزدخواه با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان و در دستور کار قرار دادن طرحی شتابزده با همان عنوان شفافیت آنهم در شرایطی که امروز شفافیت آرای نمایندگان به مطالبه‌ای عمومی از مجلس تبدیل شده،  بدون شک چیزی جز بازی افکار عمومی است، عنوان کرد: هیئت رئیسه مجلس باید به شکل شفاف اعلام کند که آیا موافق طرح شفافیت آرای نمایندگان است یا خیر. اگر واقعاً موافق این طرح است نباید از اینکه بار دیگر این طرح در مجلس به تصویب نرسد، هراسی داشته باشد چرا که یکبار برای همیشه تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان مشخص خواهد شد. 

به حاشیه بردن شفافیت آرای نمایندگان بازی با افکار عمومی است

وی گفت:‌ هر اقدام دیگری به جز تعیین تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان، مسئله‌ای فرعی برای به حاشیه بردن مطالبه تحقق شفافیت در مجلس خواهد بود.