حمیدرضا آصفی در تحلیلی درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدامات ایران در این زمینه اظهار داشت: آنچه را غرب بخواهد ما انجام نمی دهیم، ما آن چیزی که منافع ملی کشور را تامین کند، انجام می‌دهیم، ممکن است آن‌ها خیلی چیزها بخواهند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدت‌هاست از وظیفه حرفه‌ای خود خارج شده  و مسئولین جمهوری اسلامی ایران به آژانس این توجه را داده اند، اما ظاهرا آقای گروسی خیلی ملاحظه رژیم صهیونیستی را دارد، در واقع به طور مودبانه باید گفت با آن ها رودربایستی دارد.

وی تصریح کرد: اوج خروج آژانس از حرفه‌ای‌گری، سفر گروسی قبل از اجلاس به سرزمین های اشغالی بود که با هیچ منطقی جور در نمی‌آید، می توانست حداقل ظواهر امر را حفظ کند، می توانست تلفنی صحبت کند و یا پیام محرمانه ارسال کند، کاری که کرد بدترین نوعش بود شاید می‌خواسته بگوید طرفدار رژیم صهیونیستی هستم. 

این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین بیان کرد: شاید نکاتی که گفته می شود نبش قبر گذشته است، وقتی PMD را بستیم دیگر برای چه باید باز باشد. ما به لحاظ مبنایی مشکلی نداریم، جواب هم دادیم، اما چه تضمینی وجود دارد که مجددا فردا روزی به موضوعی احاله ندهند . این سوء نیت طرف مقابل را می‌رساند در نتیجه این مسائل هم از دلایل دیگری است که آژانس از وظیفه حرفه‌ای‌گری فاصله گرفته است. 

آصفی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در تاسیسات هسته ای خرابکاری کرده، دانشمندان هسته ای ما را ناجوانمردانه ترور کرده و به شهادت رسانده، اگر آژانس وظیفه‌اش صیانت از فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز است چرا در قبال این‌ها ساکت بوده است. آقای گروسی زحمت کشیده و در همین اجلاس گفته هر گونه اقدام خشونت آمیزی را محکوم می کنم، اروپایی ها و آمریکایی ها باید به ما حق دهند که بدبین باشیم و اعتماد نکنیم.آمریکا و اروپایی ها اگر به خودشان نیایند، می توانند اقدامات بعدی جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته باشد

وی تاکید کرد: اینکه کار به کجا می رسد، اول ماجرا است یعنی آمریکا و اروپایی‌ها اگر به خودشان نیایند، می‌توانند اقدامات بعدی جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته باشد. انتهای این تونلی که اروپایی ها با آمریکایی‌ها حرکت می کنند نوری دیده نمی شود پرتگاه است. 

سخنگوی اسبق وزارت امورخارجه کشورمان ادامه داد: نمی شود که جمهوری اسلامی ایران هم جزو NPT باشد، نظارت ها را قبول کند و فقط آژانس ما را نظارت کرده و بازرسی شبانه روزی انجام دهد، اما رژیم صهیونیستی در NPTنباشد، اما از مزایایش استفاده کند و حتی بازرسی نشود در عین حال اقدامات تروریستی انجام دهد. 

آصفی افزود: طبق بند ۴ یا ۵ ، NPT یکی از وظایف آژانس تسهیل کردن فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورها است این کار را که انجام نمی دهد، هیچ، حرکت ایذائی انجام می دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در این روش تجدید نظر کند.

آصفی: انتهای مسیر پایی ها و آمریکایی ها پرتگاه است

وی در ادامه اظهار داشت: گروسی -مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی- می گوید آمادگی داریم به ایران بیاییم،  باید به او گفت شما زودتر می آمدی رایزنی می کردی نه این که به سرزمین های اشغالی سفر کنی. در واقع مسیر جداست؛ مسیر آژانس و گفت و گو با (۱-)۱+۵ (به این شکل گفتم تا مشخص باشد آن طرف خلاف کرده  و تمام سرزنش ها  متوجه ۱- است.فعال شدن مکانیسم ماشه از ضعف های برجام است، اروپایی ها درایت و عقل نشان دهند مسیرشان را از آمریکا جدا کنند به حقوق ایران احترام بگذارند

این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین تاکید کرد: این که گفته‌اند گفت وگوهای آژانس ربطی به برجام ندارد، حتما دارد، مگر می شود تاثیر نداشته باشد در حالی که آژانس زیاده خواهی می کند و اگر تاثیر مستقیم نگذارد، منفی خواهد بود. 

آصفی با بیان این که اروپایی ها و آمریکا باید راه چاره پیدا کنند ، گفت: در نشست سپتامبر شورای حکام و از طریق آژانس مساله باز است، زیرا روسیه و چین وتو می  کنند، اما اگر پرونده به شورای امنیت برود احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه وجود دارد که این موضوع یکی از ضعف های برجام است گرچه اجرایی شدنش طول می کشد. در این سالها تا اندازه ای تحریم کرده اند، برخی موارد را چند باره تحریم کردند،  امیدواریم کار به آنجا نرسد، اروپایی ها درایت و عقل نشان دهند مسیرشان را از آمریکا جدا کنند به حقوق ایران احترام بگذارند.

وی با تاکید بر این که در روشی که آژانس پیش گرفته نوری نیست، اظهار داشت: براساس اظهارات آقای امیرعبداللهیان ما طرح های جدیدی داریم، اکنون انتخاب با آن هاست چه مسیری را دنبال کنند ما آماده هستیم و مشکلی نداریم شورای امنیت که آخر دنیا نیست. 

وی درباره این که پیش بینی شما از روند مذاکرات برجام چیست چند درصد احتمال به نتیجه رسیدن وجود دارد؟ گفت: در دنیای سیاست هیچ صفر و صدی وجود ندارد گاهی اوقات از لا به لای خطوط خاکستری ممکن است به دود سفید برسیم و نتیجه داشته باشد لذا ۱۰۰ درصد منتفی نمی‌دانم.