اسماعیل کوثری با اشاره به ماهیت برگزاری کنفرانس جده، گفت: امروز آمریکا ، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی به مشکلات عدیده ای خورده اند که مبنای یکی از دلایل سفر بایدن به منطقه شده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از طرفی یکی از اهداف این سفر این است که به رژیم صهیونیستی امیدواری و حس حمایت داده شود و از سوی دیگر مواضع پدافندی منطقه را برای کشورهای عربی به خصوص در مقابله با ایران به فرماندهی رژیم صهیونیستی ایجاد و مستحکم کند.

وی ادامه داد: اگر تا کنون این اقدامات نتیجه داشت باید شواهد و قرائن آن مشخص می شد اما از آنجایی که سرسپردگان عوامل صهیونیستی تعیین کننده نبوده و این ملت ها هستند که علیه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ایستادگی کرده و نقش آفرین هستند، اقدامات آنها تا کنون بی تأثیر و مذبوحانه بوده است.

کوثری در ادامه با بیان اینکه برخی سران کشورهای عربی حاضر در کنفرانس جده با ماهیت این کنفرانس موافقت ندارند، عنوان کرد: این کشورها حتی علیرغم حضور در آن، از اهداف این کنفرانس حمایت نکردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه بایدن به دلیل احساس خطر از شرایط جدید جهانی به منطقه ورود کرده است، گفت: اگر مشکلات به حدی حاد شود که اروپایی ها نتوانند به خصوص در مسأله رژیم صهیونیستی از آمریکا حمایت کنند، این کشور به تنهایی نمی تواند از این رژیم در راستای اهداف خود پشتیبانی کند.

وی در ادامه تصریح کرد: به هر حال اقدام آمریکا در برگزاری کنفرانس جده صرفا دست و پا زدن به دلیل آسیب پذیری زیاد آنها بوده چرا که موضوع انرژی به ویژه برای کشورهای اروپایی بسیار مهم است و ممکن است برای تأمین انرژی خود، اقداماتی خلاف اهداف آمریکا صورت دهند از این رو باید رژیم صهیونیستی را به واسطه کشورهای عربی مرتجع منطقه تقویت کرده و عادی سازی روابط را ادامه دهند.

تلاش آمریکا برای کاهش آسیب‌پذیری رژیم صهیونیستی با برگزاری کنفرانس جده

عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به شرایط متزلزل برخی دولت های اروپا به خصوص انگلیس، ایتالیا و غیره که نخست وزیر و وزرای آن استعفا داده اند و در اداره کشور خود باز مانده اند، خاطرنشان کرد: در کنار این مسائل، بی ثباتی رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته که همگی موجبات افزایش نگرانی واشنگتن را فراهم آورده از این رو برای خارج کردن این رژیم از باتلاق به وجود آمده، هرکاری خواهند کرد.