حسن نوروزی با اشاره به اینکه عربستان خواهان مذاکره با ایران در سطح سیاسی و علنی شده است و به دنبال آن کشورهای امارات و کویت سفیر به تهران اعزام می کنند، گفت: ما از هر ارتباطی که بین ایران و کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس شکل بگیرد، استقبال می کنیم، اعراب متوجه شده اند و می بینند که حضور بیگانگان در خلیج فارس و منطقه جز هزینه اضافه برای مردم منطقه و ایجاد نا امنی برای کشورها خروجی ندارد.

 

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس بیان کرد: غربی ها ایران هراسی را در منطقه دنبال می کردند تا جمهوری اسلامی منزوی شود اما این هدف با شکست مواجه شده و کشورها پی برده اند که ایران تنها کشوری است که به وحدت، اخوت، توفیق و پیشرفت کشورها توجه دارد و خواهان آرامش و ثبات در منطقه است از آنجایی که  کشورهای منطقه به این امر پی برده اند، ایران هراسی دیگر در منطقه خریداری ندارد.

 

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: ایران می تواند با برادری، دوستی و روش های صحیح امنیت کشورهای منطقه را تامین کند، دولت ها با واقف شدن به این امر خواهان برقراری ارتباط با ایران و افزایش سطح مذاکرات هستند.

ایران هراسی در منطقه خریداری ندارد