حسین محمدصالحی دارانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز ،درباره وضعیت توزیع نهاده‌های دامی ، اظهار داشت: وضعیت توزیع نهاده های دامی اصلاً خوب نیست.

 

وی تاکید کرد : بر فرض مثال محصول جو یک سرانه‌ای دارد و آن را توزیع می‌کنند اما سایر نهاده‌ها وجود ندارد یا توزیع نمی‌شود یا همان مقداری هم که توزیع می شود، درست نیست و در یک بخش وجود دارد و در بخش دیگری نیست و به روستایی می دهند و به روستای دیگری نمی‌دهند.

 

نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فرض کنید کود سولوپتاس و فسفات به آن میزانی که باید به کشاورز داده شود، سهمیه آنان را می‌دهند اما کود سفید اصلا نیست اما در بازار سیاه به وفور و با قیمت بالا وجود دارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: بنده نمی‌دانم کنترل بازار و نظارت از سوی دولت کجاست که کود سفید به صورت سهمیه‌ای به دست کشاورزان نمی رسد اما در بازار آزاد و در همه جا فراوان وجود دارد و کشاورزان مجبورند آن را با قیمت بازار سیاه تهیه کنند و این مسئله موجب نارضایتی آنها شده است.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه شنیده می شود که کشاورزان از گندم به عنوان نهاده دامی استفاده میکنند، تصریح کرد: متاسفانه ما امسال بسیار ضرر و زیان کردیم. در حوزه انتخابیه بنده که قطب تولید کشاورزی در استان اصفهان است، میزان گندم امسال اصلا قابل مقایسه با سال گذشته نیست چرا که هم خشکسالی وجود داشته و هم گرانی نهاده‌های دامی وجود دارد و گندم ها را در همان مرحله سبز صرف غذای دام کردند.

 نهاده های دامی به درستی توزیع نمی شود / ضرورت نظارت و کنترل بیشتر دولت در توزیع نهاده های دامی

صالحی دارانی اظهار داشت: از طرف دیگر تهدیداتی که وزارت نیرو ایجاد کرد و هم آب منطقه ای به کشاورزان فشار می آورد و مانع برداشت از آب چاه ها می شود و قطعی برق ۵ ساعته در روز بسیاری از کشت ها را خشک و نابود کرده است و همین مسئله باعث نارضایتی بسیاری از کشاورزان شده است و بسیاری از آنان ضرر و زیان کردند.

وی تاکید کرد :  اگر ما یک سال به خودکفایی در گندم رسیدیم، بنده فکر می‌کنم که در این سال‌ها مجدداً نیاز به واردات حجم انبوهی گندم خواهیم شد.