کاربری در توئیتر در واکنش به اقدام اینستاگرام  که برای چندمین بار صفحه شخصی میثم مطیعی مداح اهل بیت را به دلیل اشعاری که درباره فتح قدس و مسجد الاقصی خوانده بود مسدود کرد، نوشت:

این رجز نبود، موشک بود...

این رجز نبود، موشک بود+ عکس