عدم همراهی بانکها برای تولید مسکن/ در انتظار تصمیم رییس جمهور برای مسکن

محمد سرگزی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در ارزیابی خود پیرو تولید مکسن در کشور بیان کرد: متاسفانه تولید مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن در کشور رضایت بخش نبوده است.

وی بیان کرد: ما برای تحقق این بخش با قانون و وعده دولت مواجه بودیم لذا دولت وعده داد تا سالیانه به طور متوسط یک میلیون مسکن تولید کند،این در حالی است که یک سال از عمر دولت گذشته است و اتفاق خاصی رخ نداده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  البته ما هم نمی خواهیم بگوییم که مسکن مورد نیاز در بازه یکساله ساخته می شود اما وقتی میزان حرکت و رشد پایین تولید مسکن را می بینیم، متوجه می شویم که شاید در دو سال هم اتفاق خاصی رخ ندهد.

این نماینده مجلس با اشاره به دلایل رشد تولید مسکن در کشور تصریح کرد: به واقع در بحث تولید مسکن قرار بود که زمین های بخش دولتی برای ساخت مسکن واگذار شود. متاسفانه دستگاه های دولتی و اجرایی به شدت در این بخش مقاومت می کنند و تذکری که رئیس جمهور در چند روز اخیر به دستگاه های اجرایی داد اتمام حجتی بود که صورت گرفت.

سرگزی اظهارکرد: ما امیدواریم تصمیم مناسبی از سوی رئیس جمهور برای این حوزه و جهش تولید مسکن در کشور گرفته شود.

این نماینده مجلس با اشاره به عدم تبعیت بانکها پیرو دستورالعمل های صادره در این بخش بیان کرد: ما در حوزه مسکن دو موضوع مورد بررسی داریم؛ یک زمین و دوم تامین مالی.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمین مشکلات خاص خود را دارد و در حوزه تامین مالی تولید مسکن هم بانکها همراهی لازم را ندارند و نتیجه اینکه وقتی این دو مشکل حل نشود ما کار خاصی در حوزه مسکن نخواهیم کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون عمران از تمامی ابزارهای خود در این بخش استفاده کرده است لذا این کمیسیون هم با سوال مطالبات این بخش را پیگیری کرده و هم نظارت های میدانی را اعمال داشته است.

عدم همراهی بانکها برای تولید مسکن/ در انتظار تصمیم رییس جمهور برای مسکن

وی تاکید کرد: تاکنون سوالات متعددی از وزرای مرتبط با این موضوع انجام شده است و این کمیسیون هر هفته موضوع تولید مسکن را پیگیری می کند.