همسایگان ایران اقدامی نکنند که برای جبران ناچار به تحمل خسارت شوند

محمود عباس زاده مشکینی با اشاره به لفاظی اخیر جمهوری آذربایجان علیه ایران گفت: ملت ما از هر قوم، قبیله و مذهبی که باشد مهم ترین مولفه را منافع ملی، تمامیت ارضی می داند.

 

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر بخواهیم در کشورمان صرفا روی یک مقوله اجماع ملی داشته باشیم، آن تمامیت ارضی است که همه از آن حمایت می کنند؛ چه کسی که در خیابان شعار می دهد و چه کسی که اعتراضی نمی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اصل همسایه محوری و کار با همسایه ها است، عنوان کرد: دولت سیزدهم در دیپلماسی خارجی، همسایه محوری، ایجاد تعادل در سیاست خارجی و افزایش تمرکز روی ارتباط با شرق اقدامات مثبتی داشته و این موضوع در حوزه اقتصاد و با اعداد و ارقام مشخص است.

عباس زاده مشکینی ادامه داد: با این حال دولت های منطقه نمی خواهند از پی این اقدامات مثبت، اتفاقات مثبت نیز برای کشورهای منطقه بیفتد از این رو تحریکاتی را آغاز می کنند لذا به جمهوری آذربایجان و همه همسایگان توصیه داریم برای اصل همسایگی احترام متقابل قائل شده و به ملزومات همجواری بازگردند.

همسایگان ایران اقدامی نکنند که برای جبران ناچار به تحمل خسارت شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه برخی کشورها تصور می کنند از همسایگی با ایران به علت پیشرفت هایی که در کشور ما رخ می دهد آسیب می بینند، خاطرنشان کرد: با این حال این کشورها باید در شناسایی دوست و دشمن دقت کنند و تحت تأثیر پیام ها، فشارها و لابی های منحرف کننده قرار نگیرند که دو ماه دیگر پشیمانی به دنبال داشته باشد و دیواری را فرو نریزند که برای ترمیم آن مجبور به تحمل خسارت شوند.