شبکه های مجازی موثر خارجی یا رفع فیلتر شوند یا جایگزین درشتی باید داشته باشند

لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به استفاده از پلتفرم های داخلی بیان کرد: متاسفانه ما نتوانستیم پلتفرم های داخلی را به خوبی تقویت کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتما تکیمل پلتفرم های داخلی زمان بر است و باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما همواره در مقاطع بحرانی یاد تقویت پلتفرم های داخلی می افتیم که این مسئله ایراد دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما باید در زمانی که تنش اجتماعی وجود ندارد، موضوعات بحرانی در کشور را برطرف کنیم چراکه ما در زمان بحران نمی توانیم مسائل را حل کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در زمان بحران تنها می توانیم بحران را مدیریت کنیم به عنوان مثال ما می توانیم در این شرایط برخی از پلتفرم های موثر خارجی را از دسترس خارج کنیم که البته این موضوع مرسوم است و در تمام کشورهای دنیا این موضوع اعمال می شود لذا ما دیدیم که در بحران کشور آمریکا هم این موضوع رخ داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد بنده بعد از بحران، شبکه های موثر مجازی یا باید به حالت اول خود بازگردد و یا جایگزین درستی داشته باشد که در این زمینه ما موفقیت آنچنانی نداشته ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اخیرا وزیر ارتباطات تاکید داشتند که در زمینه شبکه ملی اطلاعات 59 درصد پیشرفت داشته اند که باید گفت این رقم پیشرفت کمی است.

شبکه های مجازی موثر خارجی یا رفع فیلتر شوند یا جایگزین درشتی باید داشته باشند

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستیابی به 59 درصد پیشرفت بدین معناست که این شبکه جای کار زیادی دارد و مسئولین باید در راستای این مهم فعالتر شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مجلس سه ماه به وزیر ارتباطات فرصت داد که در زمینه تکمیل شبکه ملی اطلاعات برنامه های خود را ارائه کند.