امام جمعه تبریز در لباس سپاه+عکس

آل‌هاشم در خطبه های نماز جمعه امروز تبریز گفت: امروز من هم با اجازه سردار فرماندهی سپاه عاشورا لباس سپاهی بر تن کردم. همان لباس افتخار و شجاعت و شرف. همگان بدانند دشمنان نمی‌توانند در مقابل سپاه بایستند.

اقدام پارلمان اروپا در بعد تبلیغاتی شاید کارکرد داشته باشد وگرنه در میدان عمل هیچ نتیجه‌ای ندارد. جناب اروپا یادت رفته که در سال ۲۰۱۹ ترامپ سپاه را در لیست تروریستی قرار داده بود! مگر چه اتفاقی افتاد که شما می‌خواهید همان مسیر تنش را ادامه دهید؟

امام جمعه تبریز در لباس سپاه+عکس

البته کاملا مشخص است که دشمنان می‌خواهند تلافی شکست‌های منطقه‌ای و‌ آشوب اخیر را انجام دهند. سپاه رشد و اثرگذاری و بالندگی خود را با قدرت ادامه خواهد داد و همان‌طور که سابقه هم نشان داده این تحرکات اثری نخواهد داشت.