افزایش توانایی و هماهنگی داخلی باعث تقویت عزت در دیپلماسی است

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز ضمن تاکید بر لزوم اتحاد و انسجام ملی در مذاکرات و حفظ عزت تاکید کرد: مهم ترین پیش مقدمه برای گفت وگوی عزتمندانه بالا بردن توان اقتصادی کشور است.

هر زمان توانمندی اقتصادی کشورمان را در حوزه های مختلف افزایش هیم و در حوزه های مختلف به استقلال و خودکفایی برسیم مطمئنا قدرت چانه زنی بیشتر خواهد شد.وی افزود: یکی دیگر از مولفه هایی که برای گفتگوی عزتمندانه نیاز است اتحاد و انسجام و همدلی میان جریانات داخل کشور است.

هرچقدر این اتحاد و انسجام بیشتر باشد و اختلافات داخلی کنار برود و منافع ملت بین تمام احزاب چپ، راست و تمام گروه ها و جناح ها در نظر گرفته شود، می توان گفت که این راهبرد ما را در گفت وگوی عزتمندانه موفق تر و پیروز خواهد کرد.

محمدحسن آصفری

آصفری بیان کرد: همچنین هرچقدر بین سه قوه کشور هماهنگی و همراهی درراستای حل مشکلات داخلی وجود داشته باشد و مسئولان برای افزایش سطح توسعه روابط با کشورهای دنیا همسو باشند و این هماهنگی وجود داشته باشد مطمئنا در گفت وگوی عزتمندانه موفق تر خواهیم بود.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه افزایش توانایی در فناوری ها و مسائل دانش بنیان و ابداعات و نوآوری، عزت بیشتری در دیپلماسی برای ما به ارمغان می آورد اظهارداشت: همچنین هرچقدر مشارکت مردم درعرصه های مختلف جمهوریت افزایش یابد و حضور اقشار مختلف جامعه را در مسائل متعدد ازجمله انتخابات ها و راهپیمایی ها و مواقعی که نظام به حضور مردم نیاز دارد شاهد باشیم به عزت بیشتری دست پیدا می کنیم.

زیرا این پشتوانه عظیمی برای مذاکرات در سطح بین الملل خواهد بود.او ادامه داد: هرچقدر بتوانیم امنیت داخل کشور را افزایش دهیم و ناامنی کمتر باشد به طورحتم تاثیرش در گفتگوی عزتمندانه بیشتر خواهد بود.

همچنین کسانی که قرار است به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با کشورهای مختلف حضور داشته باشند باید بدانند نماینده چه کشوری هستند و از سر ضعف و ناتوانی با طرف مقابل مذاکره نکنند.

باید بدانند پشتوانه آن ها ملت بزرگ ایران اسلامی است.نماینده مردم اراک خاطرنشان کرد: امروزه در داخل یا حتی خارج از ایران بسیاری از گروه ها و نهضت ها و جریانات وجود دارند که با کشور ما همسو هستند و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آآسیا و غرب آسیا درحال افزایش است که همین امر یک پشتوانه عظیمی برای گفتگوی عزتمندانه ماست.

آصفری گفت: ما باید در مذاکرات به دنبال یک توافق برد برد باشیم و اگر بخواهیم امتیازی به طرف مقابل ندهیم و طرفا دنبال امتیازگیری باشیم نمی توانیم مذاکره خوبی داشته باشیم. در مذاکره باید یکی بدهی و یکی بگیری. اگر ما صرفا دنبال امتیاز گرفتن باشیم و در مقابل امتیازی ندهیم توافق خوبی از این مذاکره حاصل نمی شود و چه بسا مذاکره ای هم رخ نخواهد داد.

این عضو کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس در انتها ابرازکرد: باید طوری گفتگو کنیم که اطلاعات سری و محرمانه را مانند تیم گذشته دولت قبلی به غرب ارائه ندهیم تا طرف مقابل از سر زیاده خواهی با ما مذاکره کند. اگر آلارم هایی مبنی بر ضعف یا خالی بودن خزانه از سوی دولت ها یا رسانه ها به غرب منتقل شود باعث قوی تر شدن طرف مقابل مذاکره خواهد شد لذا تمام تریبون های کشور باید در راستای مذاکره عزتمندانه گام بردارند و به دنبال توافق برد برد در حوزه های مختلف باشیم.