واکنش زاکانی به نقدهای غیرمنصفانه نسبت به دستاوردهای دولت

«علیرضا زاکانی » با تبریک هفته دولت اظهار داشت: دولت سیزدهم در وضعیتی کشور را تحویل گرفت که مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در چشم انداز خود اداره کشور را ناممکن می دانستند و این موضوع مذاکرات هیات دولت ثبت شده و موجود است.

وی یادآور شد: به رغم مشکلات، دولت سیزدهم توانسته است هم کشور را اداره کند و هم با تغییر مسیر اداره کشور، رشد و صلاح را برای مردم به ارمغان بیاورد.

به گفته زاکانی، دولت سیزدهم نقشه راهی برای مدیریت کشور ترسیم کرده که در جهت آبادانی ایران گام برمی‌دارد.

شهردار تهران گفت: تداوم این مسیر به اقدامات بسیار بزرگی منجر خواهد شد و افتتاح ها و اقدامات خوب دولت سیزدهم نوید از آینده بهتر را می دهد.

واکنش زاکانی به نقدهای غیرمنصفانه نسبت به دستاوردهای دولت

وی همکاری دولت و شهرداری تهران را تنگاتنگ توصیف کرد و اظهار داشت: یکی از نمودهای این همکاری، برقی‌سازی حمل و نقل عمومی در تهران است که آثار زیست محیطی آن را بر زندگی شهروندان طی سال‌های آینده نمایان خواهد شد.