پاسخ شدید اللحن پرویز پرستویی به انسیه خزعلی درباره استخدام زنان طلبه

پرویز پرستویی به اظهارات انسیه خزعلی مبنی بر استخدام زنان طلبه در عرصه‌های هنری مانند ساخت فیلم، بازیگری، فیلم نامه به تندی واکنش نشان داد.

پاسخ شدید اللحن پرویز پرستویی به انسیه خزعلی درباره استخدام زنان طلبه