تیپ و ظاهر عجیب حسین فریدون برادر حسن  روحانی در داروخانه

حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور سابق با ظاهری متفاوت در داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا خبرساز شد.

تیپ و ظاهر عجیب حسین فریدون برادر حسن  روحانی در داروخانه