حمله هسته‌ای به غزه در راه است؟| پیشنهاد آمریکایی تندرو درباره حمله هسته‌ای

 

 

حمله هسته‌ای به غزه در راه است؟| پیشنهاد آمریکایی تندرو درباره حمله هسته‌ای

یک قانونگذار آمریکایی اخیرا در یک سخنرانی پیشنهاد داد مانند حمله هسته‌ای آمریکا به ژاپن در جنگ جهانی دوم، غزه نیز هدف حمله‌ هسته‌ای واقع شود! اظهاراتی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.