خسارت حمله ایران به اسرائیل چقدر بود؟

خسارت اولیه اسرائیل در پدافند پس از حمله ایران برآورد و بررسی شد. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند، در این موج حمله پهپاد و موشکی ایران ، حدود ۴۰۰ میلیون شِکِل [واحد پول اسرائیل]در پدافند هزینه روی دست اسرائیل گذاشته است.

۴۰۰ میلیون شکل تقریبا حدود ۱۱۰ میلیون دلار آمریکایی است.

 حمله پهپاد