کدام کشور پیش از پاسخ نظامی پیام‌های ایران به آمریکا را منتقل کرد؟

ترکیه در بیانیه‌اش اعلام کرده که طرفها انتظارات و پیام های متقابل خود را از طریق ما منتقل کردند.

پیش از این رابط پیام‌های کشورهایی نظیر عمان و قطر بودند.

کدام کشور پیش از پاسخ نظامی پیام‌های ایران به آمریکا را منتقل کرد؟