جدیدترین خبر از ساماندهی کارکنان دولت امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

کمیسیون روز یکشنبه با حضور وزیر علوم ردیف های لایحه بودجه 1403 را بررسی کرد. از شورای نگهبان در روز یکشنبه دعوت شد ک با هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام و دیوان محاسبات بررسی کنند و در جلسه روز دوشنبه خود با حضور سید صولت مرتضوی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال جاری می پردازد.

جدیدترین خبر از ساماندهی کارکنان دولت امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۳