نظر خواننده مشهور آمریکایی درباره پاسخ ایران به اسرائیل + فیلم

اوشِن پلِزِنت، ستاره شناس خواننده و اهنگ ساز آمریکایی در خصوص چرایی وقوع و شکل گیری عملیات ایران علیه اهداف اسرائیلی نظری به نظر منطقی بیان می کند. 

او در این خصوص اشاره ای واضح و مستند به حمله متجاوزانه رژیم جنایتکار اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در شوریه دارد و ان را برنامه ای طرح ریزی شده و با حمایت بایدن برای وارد کردن آمریکا به جنگی منطقه ای و وادار کردن ایران به پاسخ توصیف می کند. 

به عقیده او اقدام متجاوزانه اسرائیل در عرف دیپلماتیک و ادبیات سیاسی دنیا و هر کشور مصداق جنگ طلبی است و اسرائیل با این اقدام غیرقانونی خود منشا تحاوز است. 

وی می گوید که بر خلاف اخبار رسانه ها که ایران را حمله کننده توصیف کرده اند، باید دانشت که ایران در واقع از خود دفاع نموده و مطابق قوانین بین المللی به تجاوز اسرائیل پاسخ داده است.