ابتکار جالب یکی از کارگران در بیت رهبری برای گرفتن انگشتر از رهبرانقلاب

ابتکار جالب یکی از کارگران در حسینیه امام خمینی«ره» برای گرفتن انگشتر از رهبرانقلاب را در در تاریخ امروز ۵ اردیبهشت۱۴۰۳ مشاهده می نمایید.