نرخ دلار دولتی با دلار آزاد افزایش نداشته و تغییر قیمتی در بازار قابل قبول نیست

آلبرت بغزیان ، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با افکارنیوز با اشاره به نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در پی هفته های گذشته بیان کرد: طی هفته های گذشته شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده ایم. عمده دلیل افزایش نرخ ارز از 55 به 65 هزار تومان به مسائل سیاسی مربوط بوده و هیچ اتفاق اقتصادی رخ نداده است.

وی افزود: به این معنا که نه درآمد نفتی تغییر داشته و نه تحریم خاصی علیه کشورمان اعمال شده است. البته این تغییر نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد شده است و در بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز نداشته ایم و نباید تغییرات قیمتی در کشور ایجاد شود.

بغزیان تاکید کرد: به عنوان مثال عده ای برای واردات قطعات خودرو ارز دریافت می کنند که با همان نرخ قبلی است، آیا این افراد باید در قطعاتی که وارد کرده اند افزایش قیمت اعمال کنند؟ اما از آنجا که نظارتی وجود ندارد برای برخی از این ها یک فضای سودجویی به وجود می آید که تنها راه حل آن این است که به افرادی ارز اختصاص دهند که بتوانند روی آن ها نظارت داشته باشند.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز آزاد بخش بسیار کوچکی از اقتصاد کشور را شامل می شود، اظهارداشت: بنابراین نباید بر زندگی مردم تاثیری داشته باشد. اما به دلیل عدم نظارت درست شاهد هستیم که همه منتظر افزایش نرخ هستند تا بتوانند سودجویی کنند.

او ضمن اشاره به اینکه وضعیت ارز بلاتکلیف است و نمی توان رفتار آن را در روزهای آتی پیش بینی کرد، گفت: همچنان باوجود اینکه واکنش های سیاسی بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاده اس اما نمی توان تحلیل دقیقی از واکنش نرخ ارز در روزهای آتی داشته باشیم و بازار هم اکنون در یک بلاتکلیفی به سر می برد.

بغزیان گفت: بانک مرکزی در این برهه خوب عمل کرد و نرخ ها را ثابت نگه داشت و مثل مدیران قبلی عمل نکردند. در گذشته شاهد این بودیم که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بانک مرکزی نیز نرخ های خود را افزایش می داد اما هم اکنون این اتفاق رخ نداده است و به نوعی بانک مرکزی وارد بازی بازار آزاد نشده است.

نرخ دلار دولتی با دلار آزاد افزایش نداشته و تغییر قیمتی در بازار قابل قبول نیست

این استاد اقتصاد افزود: البته بانک مرکزی باید نظارت خود را بر روی ارزی که برای واردات اختصاص می دهد، افزایش دهد تا این کالایی که وارد می شود به قیمت همان ارز ترجیحی در بازار به فروش برسد. یعنی اجناسی که با ارز ترجیحی وارد شدند نباید با نرخ 66 هزارتومان به فروش برسند و باید این اجناس با همان قیمت ارزی که دریافت کرده اند در بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: به طورکلی بانک مرکزی در این تنش ارزی عملکرد خوبی داشته است اما در بحث نظارت باید بهتر عمل کند و نظارت ها را افزایش دهد. با این حال واضح است افزایش نرخ ارز از 55 هزار تومان به 65 هزار تومان مسلما به دلیل مسائل سیاسی بود و هیچ اتفاق اقتصادی رخ نداده است. یعنی نه درآمد نفتی تغییر کرده و نه تحریم خاصی اعمال شده است.

بغریان تاکید کرد: البته این تغییر نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد شده است و در بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز نداشته ایم و نباید تغییرات قیمتی در کشور ایجاد شود. به عنوان مثال عده ای ارز برای واردات قطعه خودرو دریافت می کنند که با همان نرخ قبلی است آیا این ها باید در قطعات خود افزایش قیمت اعمال کنند؟

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما چون نظارتی نیست برای برخی از این ها یک فضای سودجویی به وجود می آید که تنها راه حل آن این است که به افرادی ارز اختصاص دهند که بتوانند روی آن ها نظارت داشته باشند. نرخ ارز آزاد بخش بسیار کوچکی از اقتصاد کشور را شامل می شود و نباید روی زندگی مردم تاثیری داشته باشد اما به دلیل عدم نظارت درست شاهد هستیم که همه منتظر هستند تا یک افزایش نرخی ایجاد شود تا سودجویی کنند.

او افزود: با این وجود نمی توانیم تحلیل دقیقی از واکنش نرخ ارز در روزهای آتی داشته باشیم و بازار هم اکنون در یک بلاتکلیفی به سر می برد. اما همچنان بانک مرکزی در این برهه خوب عمل کرد و نرخ ها را ثابت نگه داشت و مثل مدیران قبلی عمل نکردند.

بغزیان درانتها تاکید کرد: در گذشته شاهد این بودیم که بانک مرکزی نرخ های خود را با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می داد اما هم اکنون این اتفاق رخ نداده است و به نوعی بانک مرکزی وارد بازی بازار آزاد نشده است. به طور کلی بانک مرکزی در این تنش ارزی عملکرد خوبی داشته است اما در بحث نظارت باید بهتر عمل کند و نظارت ها را افزایش دهد.