تسلیم استوارنامه سفیر جدید چین به امیرعبداللهیان

زونگ پی وو، سفیر جدید جمهوری خلق چین در ایران، پیش از این سفیر سابق چین در کانادا بوده و همچنین سابقه فعالیت در اداره آمریکای شمالی وزارت امور خارجه چین را نیز در کارنامه دارد.

تسلیم استوارنامه سفیر جدید چین به امیرعبداللهیان

چانگ هوآ، سفیر پیشین چین در ایران نیز از بهار سال ۱۳۹۸ به عنوان سفیر جمهوری خلق چین در تهران فعالیت کرده بود و پس از حدود پنج سال، در اوایل فروردین سال ۱۴۰۳ با پایان ماموریتش در تهران، به پکن باز گشت و از آن جا راهی عربستان شد.