رواداری سیاسی پیش شرط مناظرات انتخاباتی است

محسن پیرهادی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه رواداری سیاسی و تعهد به عزت ایران دو پیش‌شرط اخلاقی برای ورود به مناظرات انتخاباتی است، گفت: انتخابات عرصه و صحنه حضور ملت ایران است و خروجی آن در عرصه بین‌المللی معرف چهره ملت ایران خواهد بود؛ چهره‌ای که می‌بایست عزت و شکوه ایران را به رخ دشمنان بکشد.

وی ادامه داد: مناظرات انتخاباتی کاندیداها بهترین و مؤثرترین زمینه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است، چراکه منجر به شناخت بهتر و عمیق‌تر و بلاواسطه کاندیداها و برنامه‌هایشان توسط مردم می‌شود و زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که شائبات کوچک و بزرگ مطرح‌شده درباره برنامه یا رزومه عملکردی نامزدهای انتخاباتی از سوی خود کاندیداها تشریح و تبیین شود.

رواداری سیاسی پیش شرط مناظرات انتخاباتی است

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعارض و تنازع جزو ذات سیاست است و منجر به شفافیت و پویایی سیاست داخلی می‌شود، تصریح کرد: بر همین اساس هم مناظرات سیاسی هم بر انتخاب مردم و هم بر میزان مشارکت مردم در عرصه انتخابات اثرگذار است و به‌تعبیر عامیانه‌اش منجر به داغ شدن تنور انتخابات می‌شود.

پیرهادی افزود: به‌رغم ضرورت نقد برنامه و کارنامه اجرایی نامزدهای انتخاباتی از سوی یکدیگر، هواداران انتخاباتی و کارشناسان، آنچه بعضاً در بحث مناظرات نادیده گرفته می‌شود، اخلاق اسلامی و چشم بستن بر شأن نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران است، به‌نحوی که در مواردی نقدها و منازعات سیاسی جای خود را به بداخلاقی سیاسی، تهمت‌زنی و افترا می‌دهد و ثمره آن به‌جای ارتقای آگاهی جامعه و مستند شدن رقابت‌ها به تضعیف اعتماد عمومی به مسئولان می‌انجامد، این در حالی است که اگر عرصه انتخابات مقید به  قانون و رعایت اخلاق باشد ارتقای اعتلا، آبرو و عزت کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه در مجلس یازدهم تأکید کرد: بر همین اساس رواداری و اخلاق‌مداری در رقابت‌های انتخاباتی از جمله اصول و ضروریاتی است که باید نامزدها و هوادارانشان در صحنه انتخابات به آن متعهد باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند تا در بستر آن مردم بتوانند اصلح را شناسایی و انتخاب کنند