موضع شهید سلیمانی درباره حسن روحانی/فیلم

 موضع شهید سلیمانی درباره حسن روحانی چه بود؟

 

حجم ویدیو: 4.62M | مدت زمان ویدیو: 00:01:05