داماد محمود احمدی نژاد در گفتوگویی به انتقاد از وی پرداخته و می گوید: اگر بحثی درباره آقای احمدی نژاد هست چرا من باید پاسخ بدهم یا گریبان من را بگیرد؟

به گزارش " افکار نیوز " مهدی خورشیدی در این گفت وگو که آسمان آن را منتشر ساخته است در ادامه می گوید: در دولت رییس دفتر سالاری هست؛ معاون اجرایی سالاری هست ولی داماد سالاری نیست.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به سخنان احمدی نژاد پس از اجلاس عدم تعهد اشاره کرده و می افزاید: ما باید نرم تر با هم صحبت کنیم. همه باید همدیگر را تحمل کنیم. بحثتحریم ها جدی است.

خورشیدی به انتقاداتش به مشایی و احمدی نژاد در جمع های خانوادگی اشاره کرده و می‌گوید: من حرف هایم را می زنم؛ دفاعیاتی هم مطرح می شود مثل همان دفاعیاتی که در روزنامه‌ها مطرح می شود.

داماد رییس جمهور تلویحا به ارسال گزارشاتش به ریاست جمهوری و بی توجهی به این گزارشات کارشناسی اشاره کرده و می افزاید: یادم هست هفت ماه قبل از اینکه بحران مرغ و تخم مرغ درست شود ما گزارشش را به آقای رییس جمهور دادیم که این بحران ممکن است درست شود.

مهدی خورشیدی درباره سمتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاقه اش به محسن رضایی را مطرح کرده و ادامه می دهد: من اگر از دولت می خواستم بیرون بیایم تنها کسی که بهش اعتماد داشتم و دوستش داشتم آقای رضایی بود. بین من و ایشان یک رابطه پدر و پسری خاصی وجود دارد.

وی از جلساتش با هاشمی نیز نام برده و می گوید: من بالاخره آنجا کار می کنم. ایشان هم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. باید جوابگو باشم و از رهنمودهای ایشان استفاده کنم.