افکارنیوز گروه سیاسی:هنوز چند روزی از به سخنان احمدی نژاد در مورد مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با مجلس قاجار نگذشته بود که یکی از نمایندگان ملت هم به تاسی از رییس دولت به رییس پارلمان حمله کرد و او را با پادشاهان قاجار مقایسه کرد!

مهدی کوچک زاده که طی این چند روز کوچکترین واکنشی از وی در برابر اهانتهای احمدی نژاد دیده نشد با تکرار سخنان احمدی نژاد گفت: رفتار رئیس مجلس مثل پادشاهان قاجار است.

این دفاع جانانه! از نمایندگی مردم در حالی است که این عضو موسس پایداری در ماجرای فوت ستار بهشتی هم که نمایندگان مردم و قوه قضاییه به درستی واکنش نشان دادند نه تنها سخنی به زبان نراند بلکه از مطرح شدن این موضوع در مجلس احساس ناراحتی و به احمد توکلی هجمه کرد.

اما در این میان نکته جالب تر اتفاقات اخیر در جلوی مجلس شورای اسلامی است. دو تجمع اقتصادی و سیاسی جلوی مجلس تشکیل شد که در یکی حدود ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران حضور داشتند که در گرانیهای افسار گسیخته کنونی ۲۸ ماه است که حقوق نگرفته اند و برای اعتراض جایی بهتر از خانه ملت ندیده بودند و در طرف دیگر هم حدود ۳۰ نفر از معترضین به اصلاح قانون انتخابات حضور داشتند.

کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکاردی خواهان رسیدگی به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی خود و استمرار زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه خود از سوی نمایندگان مجلس و دولت بودند. این کارگران پلاکارد نسبتا بزرگی را در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: " از دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خواستار عنایت ویژه نسبت به کار، استمرار زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه و دستور پرداخت فوری حقوق ۲۸ ماهه معوقه و پرداخت حق سنوات بازنشستگی و حقوق معوقه آنان هستیم. "

چند متر آن طرف تر هم معترضان نسبت به ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس درحال بررسی است پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: " میزان رای ملت است نه احزاب "، " با دیکتاتوری احزاب قدرت و ثروت مخالفم "، " اصلاحیه ماده ۳۵ مساوی حذف جمهوریت نظام "، " ما رئیس جمهور بدهکار جریان قدرت و ثروت نمی خواهیم "، " ما دانشجویان خواهان تغییر ماده ۳۵ هستیم "، " چند می گیری امضاء کنی ".

در این تجمعات رفتار برخی از نمایندگان مردم جالب توجه بود. در حالی که افکار عمومی انتظار داشتند که نمایندگان سریعا به خواسته کارگران زحمت کش که ولی نعمتان مسئولان هستند توجه کنند جناب کوچک زاده ترجیح داد تا در جمع ۳۰ نفره سیاسی حضور یابد و صدای آنها را نه اینکه بشنود؛ بلکه همنوا با آنها به طرح در دست بررسی اعتراض کند!

حال باید از جناب کوچک زاده پرسید که اگر جناب ایشان ۲۸ ماه حقوق نگرفته بودند و هر شب با شرمندگی از زن و بچه به خانه می رفتند باز هم کارگران را رها می کردند و سراغ معترضین سیاسی می رفتند؟

در وصف بزرگی های شهید چمران می گویند که وی در جوانی شبی در راه خانه با خیابان خوابی مواجه می شود که در آن هوای سرد سقفی بالای سر نداشته است. مصطفی که کاری از دستش بر نمی آمده آن شب زمستانی را تا صبح در حیاط خانه می ماند تا حداقل درد آن خیابان خواب را بفهمد. حال پیشنهاد می کنیم که جناب کوچک زاده اگر کاری از دستشان برای آن کارگران برنمی آید بزرگی کنند و ۲۸ ماه بدون حقوق زندگی کنند تا حداقل درد آن کارگران را بفهمند.