به گزارش افکارنیوز،محمداسماعیل کوثری امروز در تذکر شفاهی خود نسبت به سوال علی مطهری از وزیر کشور در مورد مرگ ستار بهشتی، اظهار کرد: مطهری آزاد است که به عنوان نماینده موضوعی را دنبال کرده و به بحثبگذارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه وی پدرشان را ملاک قرار می‌دهند که البته شهید مطهری برای ما نیز الگو بودند باید در این زمینه در همه شرایط پدرشان را الگو قرار دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مطهری که مصر است در مورد بعضی از افرادی که جزو عوامل ضدانقلاب هستند اینچنین پیگیری کند آیا شده یک بار در مورد بحثترور دانشمندان هسته‌یی حرف بزند و از آنها دفاع کند؟

کوثری همچنین خطاب به مطهری، ‌گفت: آیا ایشان جایگاه قضایی دارد که مشخص می‌کند مرجع قانونی باید از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی کند و یا دیه‌ای بپردازد؟ مگر غیر از این است که باید صبر کرد که قوه قضاییه رسیدگی‌ کند؟

وی خاطرنشان کرد: اگر آقای مطهری از پدرشان استفاده میکنند همه جا بگویند که پدرم اینچنین بر علیه استکبار و ظالمین تاختند نه اینکه یک مورد را بگویند و به سایر مسائل توجهای نکنند.