گروه سیاسی

؛ یک نماینده مجلس با بیان اینکه لغو گسترده مصوبات دولت قبلی باعثاعتراض نمایندگان ۵ استان شمالی کشور شده اسات از احتمال استیضاح وزیر نیرو خبر داد.

به گزارشافکارنیوز؛ موسی الرضا ثروتی در اینباره گفت: نمایندگان ۵ استان شمالی کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس وهیات رئیسه خواستار توقف ابطال مصوبه‌های دولت قبلی ازسوی دولت جدید شده‌اند.

وی افزود: پیمانکار راه آهن شمال آستان قدس رضوی است که براین اساس تکمیل این راه اهن به شرکتی که زیر مجموعه این راه آهن است سپرده شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در حال حاضرتعدادی ازکارکنان این شرکت با مراجعه به وزارت نیرو خواستار دولتی ماندن شرکتشان را کردهاند و وزارت نیرو با ارائه این پیشنهاد وابطال مصوبه دولت پیشین این اقدام را عملی کرده است که این امر مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته است.