به گزارش افکارنیوز، با صدور حکمی از سوی حمید چیت چیان وزیر نیرو، رحیم میدانی به عنوان معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو منصوب شد.

در حکم وزیر نیرو آمده است: انتظار می رود با همکاری سایر معاونان و جلب مشارکت تمام همکاران، در انجام وظایف و تحقق اهداف وزارت نیرو و برنامه های ارایه شده به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی اهتمام ورزید.

پیش از این، علیرضا دایمی " سرپرستی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو را عهده دار بود.

همچنین با صدور حکم دیگری از سوی وزیر نیرو، علیرضا دائمی به سمت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو منصوب شد.

وزیر نیرو در حکم انتصاب دائمی بر لزوم اهتمام معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه برای انجام وظایف و تحقق اهداف وزارت نیرو و برنامه های ارایه شده به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی با همکاری سایر معاونان و جلب مشارکت تمام همکاران تاکید کرده است.

پیش از این رضا انجم شعاع معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو را عهده دار بود.