به گزارش افکارنیوز، حضور لوریس چ. عضو دفتر فرح پهلوی و حتی درج مقاله‌ای از وی در روزنامه ایران ۲۱ دی ماه و همچنین عدم دعوت از هنرمندان متعهد و خانه نشین شده و عنوان دادن بزرگان جامعه هنر به مدعوین و کوچک شمردن سایرین از ناپسندی های این محفل بود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید دلیلی برای عدم دعوت از خیل هنرمندان کشورمان به تالار بزرگ وحدت داشته باشد.