به گزارش افکارنیوز، علیرضا منادی سفیدان گفت: الحاقیهای در خصوص حسن اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۸۸ تحت عنوان تصمیم دوم بهمن هیأت وزیران راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، از سوی دولت به مجلس رسیده است که اعلام وصول میشود.