به گزارشافکارنیوز،محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در رابطه با بحثورود این کمیسیون به موضوع قیمت‌گذاری‌های جدید خودرو گفت: قیمت‌گذاری‌های جدید توسط شورای رقابت صورت گرفته است و مانند افزایش‌های دیگر به صورت سرخود نبوده از این رو کمیسیون اصل ۹۰ در این مسئله ورود نخواهد کرد.

وی در رابطه با اینکه قیمت آبشن‌هایی همچون ایربگ و کیسه هوا باید جداگانه محاسبه شود و این زیرپا گذاشتن حقوق مردم نیست، افزود: در این رابطه باید سازمان استاندارد پاسخگو باشد اگر این سازمان ایربگ و کیسه هوا را جزو استانداردهای اصلی خودرو و نه یک آبشن تلقی کند، در آن صورت تولیدکنندگان نمی‌توانند هزینه آن را به صورت جداگانه دریافت کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: ‌ در هر صورت، به نظر می‌رسد در شورای رقابت توافقی بین خودروسازها و این شورا صورت گرفته که بخشی از افزایش قیمت از طریق ایربگ و استاندارد یورو ۴ صورت بگیرد.

پورمختار گفت: از این رو ما باید ببینیم نظر سازمان استاندارد در رابطه با این مسئله چیست.