به گزارشافکارنیوز،روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی به توافق جامع هسته‌ای ایران و ۱ + ۵(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه‌ آلمان) اشاره کرد و نوشت که ایران تقریباً ۱۰ هزار سانتریفیوژ آماده بهره‌برداری دارد که به گفته ایران برای تولید سوخت برای رأکتورهای غیرنظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این گزارش ادامه داد که آمریکا و دیگر مذاکره‌کنندگان گروه ۱ + ۵ برای رسیدن به یک زمان گریز مناسب، در ابتدا پیشنهاد کاهش شدید توانایی فعلی غنی سازی ایران تا حد ۱۵۰۰ سانتریفوژ نسل اول و ممنوعیت استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید را مطرح کردند اما ایران به صورت قاطعانه با کاهش سانتریفیوژها مخالفت کرده است و البته برخی از مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که تعداد آن در ۸۰۰۰ سانتریفیوژ باقی بماند.

بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی پیشنهاد داده‌اند که اگر ایران می‌خواهد سانتریفیوژهای بیشتری حفظ کند، باید اتصال سانتریفیوژها را قطع کند که این پیشنهاد ظاهراً حمایت طرف ایرانی را جلب نکرده است.

این گزارش نیز ادامه داد که ایران نیز پیشنهاد داده است که می تواند نگرانی‌های غرب را از این طریق کاهش دهد که تعداد سانتریفیوژهای خود را حفظ کند اما خوراک‌دهی هگزافلورید اورانیوم به این سانتریفیوژها که برای تولید اورانیوم غنی‌شده استفاده می‌شود را کاهش دهد که کارشناسان آمریکایی گفته‌اند که این اقدامات قابل بازگشت است.

نیویورکتایمز ادامه داد که گروه ۱+۵ ممکن است پیشرفتهای تازهای را تدوین کنند و احتمالاً مهلت مذاکرات را تمدید کنند اما هنوز مشخص نیست که در نهایت چه پیش خواهد آمد.