به گزارش افکارنیوز، سعید یاری دبیرکل سازمان دفاع از منافع ملی و نماینده احزاب مستقل در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خانه احزاب که صبح امروز پنج‌شنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد ضمن تشکر از وزارت کشور اظهارداشت: خشت اول برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب بد گذاشته شده است.

یاری ادامه داد: احزاب به رسمیت شناخته شده حائز اهمیت هستند نه جریانات سیاسی چرا که جریانات سیاسی طیف‌های مختلفی از سطح مدرن، تکنوکرات‌ها و کارگزارها تا راست سنتی و مدرن را در بر می‌گیرد.

نماینده احزاب مستقل در مجمع عمومی ضمن محکوم کردن اقدام وزارت کشور به دلیل آنچه آپارتاید حزبی نامید، گفت: وزارت کشور با دعوت از برخی احزاب برای آنها جلسه دیدار با وزیر و برای برخی دیگر نشست با معاون سیاسی هماهنگ کرد که این آپارتاید حزبی بوده و نفس تهذب مغایرت دارد.