به گزارش افکارنیوز، عالم و مجتهد پرآوازه، آیت الله سید عبدالله موسوی بهبهانی از پایه گذاران شاخص جنبش مشروطیت ایران به شمار می رود. وی در مشروطه اول به دلیل تفاوت تشخیص با شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری، با مشروعه خواهان چندان همدلی نشان نمی داد، اما در مشروطه دوم و ترکتازی حزب دموکرات در مجلس دوم، تقریباً در همان جایگاهی قرار گرفت که شیخ در آن قرار داشت و نهایتاً نیز توسط همان گروه ترکتاز به شهادت رسید. اگرچه درباره چندوچون نقش آفرینی بهبهانی در مشروطیت، هنوز میان تحلیلگران تاریخ اختلاف وجود دارد، اما همگی به نقش موثر وی در تأسیس مشروطه ایران اذعان دارند، تا جایی که تقی زاده بر این باور است: «اگر آقا سید عبدالله نبود، مشروطیت نبود!».

تصاویر پیش روی آیت الله بهبهانی را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

آیت‌‌الله سید عبدالله موسوی بهبهانی

آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در دوران جوانی در میان فرزندان

آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در جمع برخی اصحاب و یاران در منزل شخصی

آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در جمع برخی اعضای خانواده و یاران در منزل شخصی

آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی به اتفاق آیت الله سید محمد طباطبایی در یکی از مراسم عید در دربار

آیت‌الله میر سید محمد بهبهانی فرزند آیت الله سید عبدالله بهبهانی

آیت‌الله میر سید محمد بهبهانی فرزند آیت الله سید عبدالله بهبهانی

انتهای پیام /