گروه سیاسی

، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورا اسلامی با اشاره به موضوع استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: هفته گذشته وزیر در جلسه کمیسیون عمران مجلس حاضر شد و در حضور نمایندگان متقاضی در خصوص دلایل استیضاح توضیحاتی ارائه کرد که این توضیحات قانع کننده نبوده و نمایندگان بر انجام استیضاح تاکید کردند.

به گزارشافکارخبر، وی عدم رعایت عدالت در احداثراههای روستایی، موضوع مسکن مهر، عدم توزیع عادلانه اعتبارات در استانها، پاسخگو نبودن نسبت به تقاضای های نمایندگان، مشکل احداثراه آهن و مشکلات سازمان هواپیمایی را از جمله دلایل استیضاح ذکر کرد و افزود: بعد از توضیحات وزیر در خصوص این مسایل، نمایندگان اعلام کردند که این توضیحات قانع کننده نبوده و بر استیضاح تاکید دارند که طی نامه ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار اعلام وصول استیضاح شدند.

طراح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس اگر بعد از حضور وزیر در کمیسیون مربوطه و نشست با استیضاح کنندگان، حداقل ۱۰ نماینده امضای خود را پس نگیرند و بر انجام استیضاح تاکید کنند، هیئت رئیسه باید آنرا اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار دهد.

ثروتی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان امضای خود از استیضاح وزیر را پس گرفته اما تعدادی بر استیضاح تاکید دارند، افزود: استیضاح آخوندی بیش از ۱۰ امضا دارد و باید اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون عمران که آخوندی برای پاسخ به موارد استیضاح در آن حضور یافت، گفت: صبح امروز به ما اعلام کردند که وزیر به سفر همدان رفته و در جلسه حضور نمی یابد و ما هم در این جلسه حضور نیافتیم. اما وقتی توضیحات هفته گذشته وزیر قانع کننده نبود، برگزاری جلسه دیگر معنی ندارد.
استیضاح آخوندی از سال گذشته در مجلس مطرح است اما هنوز اعلام وصول نشده و در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.