به گزارش افکارخبر، وزیر انرژی آمریکا در یک مصاحبه تاکید کرد که این کشور متعهد است پس از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های هسته‌ای ایران را بردارد.

در حالی که در روند اجرای برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده، وزیر انرژی آمریکا درباره روند اجرای تعهدات واشنگتن درباره برجام اظهارنظر کرد.

«ارنست مونیز» در برنامه «کریستین امانپور» مجری سرشناس شبکه سی‌ان‌ان شرکت کرد؛ برنامه‌ای که دو موضوع در آن مورد بحث قرار گرفت: «تغییرات آب و هوایی» و «توافق هسته‌ای ایران».

مجری این شبکه در موضع برجام به انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوع «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای(pmd) سوال کرد و گفت: «آیا آمریکا آماده برداشتن تحریم‌های ایران است؟»

مونیز جواب داد: «ما فکر می‌کنیم آنچه که مشهور به "روز اجرا" شده، احتمالا در ماه ژانویه آغاز شود البته پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران به همه تعهدات و نیازمندیها(در چارچوب برجام) عمل کرده است؛ نیازمندی‌های سفت و سختی درباره به عقب زدن برنامه هسته‌ای خود. وقتی این روز رسید تعهد ما آن است که تحریم‌‌های هسته‌ای را بردارد باز تاکید می‌کنم تحریم‌های هسته‌ای را و نه دیگر تحریم‌ها از قبیل تحریم‌ها در موضوع تروریسم و حقوق بشر».

وی با اشاره به گزارش اخیر آژانس اینطور گفت که «این گزارش تاکید کرده که ایران یک برنامه ساختارمند در ارتباط با فعالیت هسته‌ای مورد نگرانی داشت اما این برنامه ساختارمند دیگر وجود ندارد».